Kontakt
Kancelaria szkolna
Facebook
Jak dojecha

Wywietl wiksz map
Konto szkoy
Aktualnie online
Goci online: 4

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 7
Najnowszy uytkownik: Artur Chomiuk

Warszaty garncarskie
30 listopada w naszej szkole odbyy si warsztaty garncarskie, w ktrych uczestniczyli uczniowie klasy IA i IIA. Warsztaty poprowadzi Pan Krystian Nowak, ktry zawodowo zajmuje si garncarstwem. Program zaj obejmowa teoretyczny wykad na temat gliny, jej wydobycia i waciwoci, suszenia naczy glinianych i ich wypau, historii zawodu garncarza, jak rwnie zajcia praktyczne - przygotowanie gliny do formowania na kole garncarskim. Dziki tym warsztatom wiato dzienne ujrza talent do prac manualnych niektrych uczniw, a same zajcia okazay si by niezmiernie relaksujce. Jeszcze raz dzikujemy, a Pana Krystiana zapraszamy ponownie, by moe na warsztaty dla nauczycieli?
Galeria zdj

Zajcia z dogoterapii
30 listopada do klasy IIIA zawitaa Pani Ela Horoszewicz ze swoim pupilem, owczarkiem berneskim. Aria jest psem, ktry czynnie uczestniczy w zajciach terapeutycznych, gwnie z dziemi i modzie. Zajcia z dogoterapii skoncentrowane byy wok procesw mylenia - Pani Ela, przy pomocy Arii, prbowaa przypomnie naszym maturzystom zawioci tego zoonego procesu zachodzcego w mzgu. Poza aspektem akademickim zaj, mona byo poprzytula si do Arii, ktra otwarcie domagaa si gaskania. Byy to ju drugie zajcia z dogoterapii przeprowadzone przez Pani El w naszej szkole - w poprzednich wzia udzia klasa IA. W ramach podzikowania obie klasy zamierzaj wspomc bialskie schronisko. Dzikujemy Pani Magdzie Wysokiskiej za zorganizowanie spotkania i zapraszamy Pani El na kolejne warsztaty.

Konkurs muzyczny
Zesp Hard Gock w skadzie:
Aleksandra Daniluk - piew
Julia Daniluk - gitara
Mikoaj Bochenek - gitara, piano
Mikoaj Korpysz - bas
Micha Mazur - perkusja
zaj 2 miejsce w III edycji Przegldu Zespow Rockowych „Krtkie Spicie” w Siedlcach, 16 listopada. Serdecznie gratulujemy!


Wyniki I edycji Wielkiego Konkursu Jzyka Angielskiego
OSOBY, KTRE UZYSKAY NAJWYSZE WYNIKI:
I miejsce - Bartosz Hoownia (Szkoa Podstawowa nr 6 im. A. Mickiewicza w Biaej Podlaskiej)
II miejsce - Karina Kostiuczuk (Szkoa Podstawowa nr 1 im. ks. S. Brzski w Biaej Podlaskiej)
III miejsce - Urszula Kpka (Zesp Szk im. K. Makuszyskiego w Maaszewiczach)

WYRӯNIENIA:
Agata Siekielewska (Szkoa Podstawowa nr 1 im. ks. S. Brzski w Biaej Podlaskiej)
Weronika Wjtowicz (Szkoa Podstawowa w Zalesiu)
Julia Sadownik (Szkoa Podstawowa nr 6 im. A. Mickiewicza w Biaej Podlaskiej)
Jakub Staczuk (Szkoa Podstawowa im. S. Staszica w Lenej Podlaskiej)
Daria Maksymowicz (Szkoa Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotnikw Podlasia w Biaej Podlaskiej)


Gratulujemy laureatom, osobom wyrnionym oraz nauczycielom, ktrzy przygotowali modzie do konkursu. Zapraszamy uczniw wraz z nauczycielami na uroczysto wrczenia dyplomw, ktra odbdzie si dnia 12 grudnia 2018 r. o godz. 9:30 w auli naszej szkoy. Po uroczystoci wrczenia dyplomw przewidziana jest cz artystyczna.


Nasi uczniowe w spektaklu cieni

Poznajemy Rosj
26 listopada br. gocilimy w naszym liceum przedstawicieli Studenckiego Koa Naukowego Rusycystw, dziaajcego przy Zakadzie Neofilologii w Pastwowej Szkole Wyszej im. Papiea Jana Pawa II w Biaej Podlaskiej wraz opiekunem mgr Joann Kozak-Solarz. Tematem przewodnim spotkania bya – „Syberia i kolej transsyberyjska”. Studenci Filologii rosyjskiej przygotowali ciekaw prelekcj poczon z prezentacj multimedialn. Spotkania zorganizowano w ramach cyklu – „Poznajemy Rosj”. Gwnym celem przedsiwzicia bya popularyzacja kultury, historii i jzyka rosyjskiego.

Matura prbna z Operonem
W dniach 20-23 listopada w naszym liceum odbya si Matura Prbna z Operonem organizowana dla przyszorocznych maturzystw. Pierwszego dnia uczniowie przystpili do egzaminu prbnego z jzyka polskiego. W rod zmierzyli si z matematyk, a w czwartek z jzykami obcymi. Dzisiaj odbyy si ostatnie egzaminy prbne z przedmiotw dodatkowych na poziomie rozszerzonym: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i wiedzy o spoeczestwie.
Oglnopolska Matura Prbna z Operonem jest akcj, w ramach ktrej wydawnictwo przeprowadza prbny egzamin maturalny dla uczniw ostatnich klas licew i technikw na terenie caego kraju. Arkusze przygotowywane s przez dowiadczonych egzaminatorw. Dziki temu moliwe jest dokadne sprawdzenie poziomu swojej wiedzy oraz przygotowanie si do egzaminu dojrzaoci.
Z arkuszami i modelami odpowiedzi mona zapozna si na stronie → operon.pl
Trzymamy kciuki i czekamy na wyniki.

Wielki Konkurs jzyka Angielskiego
14 listopada w naszej szkole odby si Wielki Konkurs Jzyka Angielskiego. W I edycji konkursu uczestniczyo 29 uczniw klas VII i VIII szk podstawowych z caego powiatu bialskiego. Dzikujemy uczniom oraz nauczycielom za zainteresowanie oraz udzia w konkursie.
Wyniki konkursu zostan ogoszone na stronie internetowej szkoy 30 listopada.
Zdjcia

Szkolne Koo Caritas
Najnowsze zdjcia z Galerii
Kalendarz KLO 2018/2019
Dziennik elektroniczny
KLO w radiu
Matura
Olimpiady 2018/2019
EWD - Edukacyjna Warto Dodana
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Warto zajrze