Kontakt
Kancelaria szkolna
Facebook
Jak dojecha

Wywietl wiksz map
Konto szkoy
Aktualnie online
Goci online: 3

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 7
Najnowszy uytkownik: Artur Chomiuk

Bialska Liga Modych Przedsibiorcw
W roku szkolnym 2017/2018 po raz kolejny odby si projekt z zakresu edukacji ekonomicznej realizowany przez Katedr Ekonomii i Zarzdzania PSW im. Papiea Jana Pawa II w Biaej Podlaskiej, wspfinansowany przez Narodowy Bank Polski pt. „Bialska Liga Modych Przedsibiorcw”. Do konkursu przystpio dziewicioro naszych uczniw. Lidze towarzyszya seria spotka z przedsibiorcami i wykady z zakresu ekonomii. Konkurs skada si z 6 etapw i trwa od listopada 2017 r. do maja 2018 r. Podczas podsumowania wynikw spord 32 uczestnikw wyoniono najlepszych. III miejsce zaj ucze KLO Maksymilian Turuk (kl. Ia). Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw!


Zakoczenie roku szkolnego 2017/2018
Uroczyste zakoczenie roku szkolnego KLO
odbdzie si 22 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w auli liceum.
Nastpnie wychowawcy klas spotkaj si z uczniami
w poszczeglnych salach.

Przed uroczystoci szkoln
zapraszamy wszystkich na msz w.,
ktra zostanie odprawiona o godz. 8.00
w kociele b. Honorata przy ul. Terebelskiej.


Program "Dobry Start"
1 czerwca 2018 r. weszo w ycie rozporzdzenie Rady Ministrw w sprawie rzdowego programu „Dobry Start”…

Modzie w akcji, czyli AKCJONIZM w KLO!
Podsumowaniem zaj z wiedzy o kulturze , jak co roku, s akcje plastyczne w wykonaniu uczniw klas pierwszych. Tak byo w czwartek 7 czerwca 2018 roku. Zdjcia


Mazury 2018

Klasy pierwsze i drugie w Warszawie
Nasi uczniowie wiedz, e „Wdrwk jedn ycie jest czowieka”, dlatego te oprcz nauki w szkole ceni wycieczki i wyjazdy edukacyjne. Drugoklasici udali si do Teatru Narodowego na inscenizacj Mickiewiczowskich „Dziadw” w reyserii E. Nekroiusa z wybitn rol Grzegorza Maeckiego jako Gustawa-Konrada. Pierwszoklasici natomiast obejrzeli wspaniay spektakl „Piloci” w Teatrze Muzycznym Roma.
W ramach wycieczek uczniowie zwiedzili rwnie: Muzeum ycia w Komunie - Czar PRL i Muzeum Historii ydw Polskich Polin.

Nasi uczniowie w Konkursie Logicznym
Micha Marczewski i Maksymilian Turuk s finalistami VI Oglnopolskiego Konkursu Logicznego, w ktrym Katolickie Liceum, jako jedyna szkoa z Biaej Podlaskiej, wzia udzia w biecym roku. Nasi uczniowie po raz pierwszy stawili czoa tak trudnemu wyzwaniu. Fina odby si 19 kwietnia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Cieszymy si, e chopcy doczyli do elitarnego grona najlepszych modych logikw w Polsce. Gratulujemy!

Wane!
Ochrona Danych Osobowych i prywatnoci kadego ucznia, jak i kadego pracownika Katolickiego Liceum Oglnoksztaccego w Biaej Podlaskiej, zawsze bya i jest spraw priorytetow! W trosce o Pastwa dane osobowe oraz w zwizku z Rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrcie RODO (Dz.Urz. UE 2016 L nr 119), pragniemy przekaza Pastwu szczegowe informacje dotyczce przetwarzania danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania si z przygotowanymi materiaami:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych uczniw
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pracownikw


Rekrutacja 2018/2019
Drodzy Gimnazjalici!

Dzisiaj, 14 maja rozpoczyna si rejestracja kandydatw do szk ponadgimnazjalnych w systemie rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2018/2019, ktry znajduje si na stronie internetowej: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php Do tej pory zapoznawalicie si z ofertami i opisami szk. Teraz moecie podj decyzj o wyborze tej szkoy, w ktrej chcecie si uczy przez najblisze trzy lata i przygotowa do egzaminu maturalnego...
Najnowsze zdjcia z Galerii
Kalendarz KLO 2018/2019
Dziennik elektroniczny
KLO w radiu
Matura
Olimpiady 2018/2019
EWD - Edukacyjna Warto Dodana
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Warto zajrze