Kontakt
Kancelaria szkolna
Facebook
Jak dojecha

Wywietl wiksz map
Konto szkoy
Aktualnie online
Goci online: 1

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 7
Najnowszy uytkownik: Artur Chomiuk

Wycieczka klas II
Dnia 15 padziernika uczniowie klas drugich KLO uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Program wyjazdu by bardzo ciekawy. Uczniowie odbyli spacer po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego z pani przewodnik, ktra opowiadaa o rnych gatunkach rolin znajdujcych si terenie owego ogrodu. Nastpnym punktem bya tzw. „Niewidzialna Wystawa”. W maych grupach, osoby niewidome oprowadzay uczestnikw po ronych pomieszczeniach. Wok panowaa ciemno, nie mona byo nic zobaczy, a jedynie odkry co si w danym pomieszczeniu znajduje poprzez dotyk oraz such...

Test Coopera z udziaem osb niepenosprawnych
Dnia 27 wrzenia uczennice KLO wziy udzia w Dniu Sportu, organizowanym przez Klub Biegacza „ Biaa Biega” oraz ZWWFiS w Biaej Podlaskiej. Dzie ten zorganizowano przede wszystkim z myl o osobach niepenosprawnych z naszego regionu. Uczennice byy odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie konkurencji sportowych dla uczestnikw tego wanego sportowego wydarzenia. Dodatkowo aktywnie uczestniczyy w samym 12-minutowym biegu nazywanym Testem Coopera...

Midzynarodowa Konferencja "Aktywno ruchowa dzieci i modziey niepenosprawnej"
W dniach 25-27 wrzenia 2014 roku uczniowie KLO wzili udzia w II Midzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej "Aktywno ruchowa dzieci i modziey niepenosprawnej" organizowanej przez Wydzia Wychowania Fizycznego i Sportu w Biaej Podlaskiej. Modzie wystpia tam jako wolontariusze, ktrych zadaniem bya pomoc organizacyjna (praca w rejestracji biura konferencyjnego, oprowadzanie po obiektach uczelni przybyych z zagranicy goci, przygotowywanie wystawy i konkursu prac plastycznych dzieci i modziey niepenosprawnej, przygotowywanie miejsc do przeprowadzania praktycznych czci konferencji itp). Cz z nich penia rwnie funkcj tumaczy. Byo to trudne, ale zarazem bardzo wane zadanie pozwalajce na sprawdzenie poziomu umiejtnoci jzykowych oraz przede wszystkim umiejtno ich praktycznego wykorzystywania. Zadanie nie byo atwe, poniewa obok zwykych konwersacji trzeba byo podj si tumaczenia wystpie naukowych...

Wyjazd integracyjny klas pierwszych
W dniach 10-11 wrzenia uczniowie klas pierwszych KLO wraz z wychowawcami, ksidzem prefektem i ksidzem dyrektorem uczestniczyli w wyjedzie integracyjnym do Serpelic. Gwnym punktem programu by spyw kajakowy rzek Bug. Da on okazj do lepszego poznania si, przeamania niemiaoci i wykazania si umiejtnociami wsppracy w grupie. Po spywie, wszyscy w doskonaych humorach zjedli obiad, a nastpnie wyruszyli na dugi spacer. Mona te byo pogra w siatkwk. Wieczorem rozpoczy si gry i zabawy przy ognisku. Peen wrae dzie zakoczony zosta modlitw. Nastpnego dnia naadowani pozytywn energi uczniowie wrcili do szkoy. Galeria

Katolickie Liceum ponownie na 100%
Okrgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podaa kocowe wyniki sesji maturalnej w 2014 roku. Drug szans (czyli: sierpniowy egzamin poprawkowy) dano maturzystom wszystkich szk ponadgimnazjalnych. Tylko jednak dwie z nich w regionie bialskim osigny stuprocentow zdawalno.
Mio nam poinformowa, e jedn z tych szk jest nasze Liceum.


UWAGA ZMIANY! 2. i 3. godzina wychowania fizycznego
2. i 3. godzina wychowania fizycznego → Dokumenty

Samorzd Uczniowski
18 wrzenia br. odbyy si wybory do Samorzdu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015. Kady ucze KLO mia prawo do oddania gosu na jednego z kandydatw. Wypenione karty wyborcy wrzucali do przygotowanej urny. Bezporednio po zakoczeniu wyborw komisja dokonaa obliczenia gosw. Frekwencja gosujcych wyniosa 75%...

Informacja
24 wrzenia – Dzie Patrona
Godz. 7.45 – zbirka pod kinem Merkury, film Miasto 44. Nastpnie msza wita oraz lubowanie klas pierwszych w kociele Narodzenia NMP przy ul. Brzeskiej.

Podrcznik dla klas 1, gr. jzyka niemieckiego
C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich, Infos 1B, wyd. Pearson, (podrcznik z wiczeniami)
Najnowsze zdjcia z Galerii
Kalendarz KLO 2018/2019
Dziennik elektroniczny
KLO w radiu
Matura
Olimpiady 2018/2019
EWD - Edukacyjna Warto Dodana
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Warto zajrze