Kontakt
Kancelaria szkolna
Facebook
Jak dojecha

Wywietl wiksz map
Konto szkoy
Aktualnie online
Goci online: 2

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 7
Najnowszy uytkownik: Artur Chomiuk

Oferta 2018/2019

Katolickie Liceum Oglnoksztacce im. C. Norwida w Biaej Podlaskiej istnieje od 20 lat.

Szkoa oferuje wysoki poziom nauczania, co potwierdzaj osigane corocznie wyniki egzaminu dojrzaoci oraz 100-procentowa zdawalno. KLO zajmuje take wysokie miejsca w ogaszanych przez czasopismo Perspektywy rankingach i znajduje si w elitarnym gronie 500 najlepszych licew w Polsce (ma wic prawo jako jedna z nielicznych szk w Biaej Podlaskiej uywa honorowego tytuu BRZOWEJ SZKOY).

Katolickie Liceum jest szko stosunkowo niewielk, mona powiedzie – kameraln, zapewnia indywidualny stosunek do kadego ucznia i trosk o jego rozwj. KLO tworzy warunki do pracy z uczniami uzdolnionymi, co w minionych latach zaowocowao licznymi sukcesami na olimpiadach przedmiotowych. W szkole panuje serdeczna, przyjazna atmosfera, o ktrej utrzymanie dbaj nie tylko wychowankowie KLO, lecz rwnie profesjonalna i zaangaowana w swoj prac kadra pedagogiczna.

Czesne dla uczniw klas pierwszych w roku szkolnym 2018/19 bdzie wynosio 200 zotych za kady miesic nauki (uczniowie KLO, ktrych rodzestwo uczy si w tym samym czasie w KG s zwolnieni z czesnego; rwnie dla uczniw uzyskujcych bardzo dobre wyniki w nauce przyznawane s stypendia naukowe).

Katolickie Liceum jest placwk niepubliczn o uprawnieniach szkoy publicznej, co w praktyce przejawia si du otwartoci na potrzeby i pomysy uczniw. KLO ma struktur nauczania podobn do High School w Ameryce, to znaczy, e niektre przedmioty mog by przez ucznia samodzielnie wybrane.

W roku szkolnym 2018/2019 Katolickie Liceum planuje utworzy klasy o trzech profilach:

a) klas matematyczno-fizyczn. To waciwy wybr dla przyszych studentw uczelni technicznych i politechnik. Prowadzone na wysokim poziomie lekcje z zakresu przedmiotw cisych pomog przyswoi nawet najtrudniejsze zagadnienia i prawa rzdzce otaczajcym nas wiatem. Dodatkowe rozszerzenia z chemii, geografii lub informatyki mog okaza si niezwykle przydatne dla wszystkich pretendentw do indeksw na kierunki politechniczne oraz zwizane z bran komputerow, turystyczn czy np. architektur.

b) klas biologiczno-chemiczn, ktra czeka na amatorw zgbiania tajemnic przyrody i medycyny. Wykwalifikowani nauczyciele doo wszelkich stara, aby te trudne zagadnienia dokadnie wyjani. Jednak popularny „biol-chem” daje o wiele wicej moliwoci, pozwala pogbi wiedz przyszego lekarza, bioinyniera czy farmaceuty o rozszerzon fizyk lub matematyk.

c) klas humanistyczn, ktra czeka na ludzi kreatywnych, zafascynowanych wiatem, wszechstronnie uzdolnionych, chccych poszerza swoje horyzonty i poznawa dorobek ludzkoci utrwalony w wytworach kultury, mylcych o dziennikarstwie czy studiach prawniczych. Humanista moe take dodatkowo wybra przedmioty rozszerzone: geografi, wiedz o spoeczestwie, a nawet – jeli takie bd jego aspiracje – matematyk.

Katolickie Liceum stawia na moliwo wyboru i wszechstronny rozwj, dlatego za tak wany aspekt edukacji uwaa nauk jzykw obcych. Podzia na grupy ze wzgldu na poziom umiejtnoci jzykowych, przynajmniej pi lekcji w tygodniu i atrakcyjne formy pracy na zajciach z jzyka angielskiego owocuj wysyaniem w wiat kolejnych rocznikw, mogcych z dum powiedzie: „I speak English very well.” Szkoa umoliwia rwnie nauk jzyka rosyjskiego i niemieckiego w zakresie rozszerzonym. W roku szkolnym 2018/2019 poszerzamy zakres nauczania jzykw obcych i wprowadzamy do naszej oferty jzyk hiszpaski.

Katolickie Liceum jest te jedn z nielicznych szk wojewdztwa lubelskiego, a jedyn w powiecie bialskim, w ktrej odbywaj si lekcje aciny, tak potrzebne klasom o profilu humanistycznym i biologiczno-chemicznym. Znajomo tego staroytnego jzyka z pewnoci uatwi uczniom pniejsz edukacj na uniwersytetach, bo przecie kady wie, e acina jest matematyk dla humanistw.

Szkoa proponuje szeroki zakres zaj dodatkowych realizowanych w grupach midzyoddziaowych, m. in.: staroytna greka, ekonomia w praktyce, edukacja filmowa, warsztaty dziennikarskie, zajcia artystyczne i sportowe.

Charakter wskazanych klas jest uzaleniony od oczekiwa uczniw i ich rodzicw (mog wic powsta dwie klasy o tym samym profilu).

W pobliu szkoy znajduje si bursa oferujca wyywienie i nocleg.

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019pobierz
Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019pobierz
Wicej informacji udziela sekretariat szkoy:

Katolickie Liceum Oglnoksztacce im. Cypriana Norwida
ul. Janowska 55, 21-500 Biaa Podlaska
pokj 28
☏: 833423488
✉: sekretariat@katolickieliceum.pl
www: katolickieliceum.pl

Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony
Zaloguj si , eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Najnowsze zdjcia z Galerii
Kalendarz KLO 2018/2019
Dziennik elektroniczny
KLO w radiu
Matura
Olimpiady 2018/2019
EWD - Edukacyjna Warto Dodana
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Warto zajrze