Kontakt
Kancelaria szkolna
Facebook
Jak dojecha

Wywietl wiksz map
Konto szkoy
Aktualnie online
Goci online: 3

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 7
Najnowszy uytkownik: Artur Chomiuk
Nawigacja
Artykuy » Patron » Patron
Patron

Cyprian Norwid – urodzi si 24 IX 1821 r., we wsi Laskowo-Guchy niedaleko Warszawy. Naley do drugiego pokolenia romantyków, debiutujcego ok. 1840 r. Ksztaci si w warszawskim gimnazjum, potem w szkole malarskiej pod kierunkiem J. K. Minasowicza. W tym czasie publikowa te pierwsze utwory literackie na amach "Przegldu Warszawskiego" i "Biblioteki Warszawskiej". Bywa take w salonach literackich Warszawy. W 1842 r. Norwid wyjecha za granic. Przebywa w Niemczech, we Woszech (Florencja, gdzie studiowa rzeb pod kierunkiem L. Pampaloniego). Wanie we Woszech Norwid spotka wybitnych polskich romantyków: A. Mickiewicza, Z. Krasiskiego, B. Zaleskiego. Tutaj take, w Neapolu, Norwid pozna Mari Kalergis. Odwiedza j potem w Berlinie. Bya nie spenion mioci jego ycia i powodem wielkiego rozczarowania. W 1849 r. Norwid osiad na stae w Paryu. Tu pozna J. Sowackiego, A. Hercena, I. Turgieniewa i bardzo zaprzyjani si z F. Szopenem. Opuci Pary na krótko, by znale prac w Nowym Jorku przy organizowanej tam wystawie wiatowej. Jako grafik wykonywa katalogi i projekty wystawy. W 1854 r. powróci do Europy. Krótko przebywa w Berlinie, a nastpnie znalaz si z powrotem w Paryu. W tym okresie Norwid zaj si gównie pracami malarskimi i rytowniczymi. Bieda i postpujca guchota zmusiy artyst do zamieszkania (1877 r.) w Domu w. Kazimierza w Ivry (przedmiecie Parya), gdzie zmar 23 V 1883 r. Zosta pochowany na cmentarzu w Montmorency. Norwid boryka si z cigymi trudnociami finansowymi. Jego oryginalna, wybiegajca tematyk i form artystyczn daleko poza wspóczesn mu epok twórczo nie przyniosa mu uznania i sawy za ycia. Jedynie w ostatnich latach spotyka si z przychylnoci czytelników. W peni geniusz artysty zrozumieli dopiero twórcy okresu Modej Polski, uznajc go za swego prekursora. Dorobek literacki Norwida spopularyzowa Z. Przesmycki-Miriam szeregiem publikacji na amach swojego ekskluzywnego pod wzgldem artystycznym pisma "Chimera". C. K. Norwid by poet, prozaikiem, malarzem, rysownikiem, grafikiem i rzebiarzem. Sporód dzie literackich jego autorstwa warto pamita: poematy (Quidam lata 1855-1857; Rzecz o wolnoci sowa 1869 r.), utwory dramatyczne (Aktor 1861 r., Za kulisami 1869 r., Piercie wielkiej damy 1872 r.), eseje (Czarne kwiaty 1856 r., Biae kwiaty 1856 r.), nowele i opowiadania (Bransoletka 1858 r., Cywilizacja 1861 r., Ad Leones 1833 r.), rozprawy krytyczne i filozoficzne (O sztuce dla Polaków 1860 r., O Juliuszu Sowackim 1860 r.).

Dlaczego patronem naszego Collegium Catholicum zosta czowiek o tak dramatycznej biografii? Norwid to tylko znakomity poeta, ale równie dramatopisarz, nowelista, malarz, rzebiarz, publicysta, dziaacz polityczny, krytyk literacki i krytyk sztuki. Rónie o Nim mówiono, bardzo czsto uwypuklajc tragiczne rys Jego osobistej historii. Nie zawsze Go doceniano, czsto zwalczano. By samotny i odepchnity. Dzisiaj wielu powiedziaoby „nieprzystosowany spoecznie”, skazany na niebyt. Skoczy w przytuku i zmar w zapomnieniu. Bóg si jednak o Niego upomnia. Dla nas jest geniuszem, któremu wspóczeni nie dostawali do pit. Samotny – bo tam, gdzie prowadzio Go serce i przenikliwo Jego myli, nie bywaj tumy. Opuszczony – bo wiat odrzuca tych, których nie rozumie, a którzy zmuszaj go do refleksji. "Poeta Ruin" i "Poeta Milczenia", "Poeta Historii" jest przede wszystkim „Poet Wiary” i „Poet Sumienia”. Jest to poeta i ywy czowiek. Norwid – rozdarty pomidzy tym, co ziemskie i tym, co Niewyobraalne, Wieczne. Ludzki a zarazem Boy. Prorok, którego samozwaczy prorocy próbowali skaza na milczenie. Za najwaniejszy cel – nie tylko sztuki – uwaa denie do prawdy. By gboko wierzcym chrzecijaninem. Wiara sprawiaa, e w Jego twórczoci nie ma wtpliwoci w kwestiach moralnych. Jasno widzi, co jest dobre, a co ze. Jego kompasem moralnym jest Ewangelia. Do niej wraca, jej naucza i chce przemienia wiat zgodnie z jej duchem. Gorco kocha Ojczyzn. Jej los uwaa za wasny. Suy prawdzie, sprawiedliwoci i uczy odpowiedzialnoci za innych. Poniewa sumienie jest wszechobecne w poezji Norwida, std te wielu obecnie uwaa go za „Poet ewangelicznego adu moralnego”. Norwid – dziki Bogu, w którego gboko wierzy – powróci do nas. Coraz wicej ludzi podziela Jego idee. Siga po tomy Jego wierszy. Jan Pawe II cytowa Go w swoich przemówieniach. Uwaa Norwida za tytana ducha. To tylko niektóre powody, dla których wybralimy Go na Patrona naszej szkoy.

Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony
Zaloguj si , eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Najnowsze zdjcia z Galerii
Kalendarz KLO 2018/2019
Dziennik elektroniczny
KLO w radiu
Matura
Olimpiady 2018/2019
EWD - Edukacyjna Warto Dodana
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Warto zajrze