Kontakt
Kancelaria szkolna
Facebook
Jak dojecha

Wywietl wiksz map
Konto szkoy
Aktualnie online
Goci online: 1

Uytkownikw online: 0

cznie uytkownikw: 7
Najnowszy uytkownik: Artur Chomiuk
Nawigacja
Artykuy » Liceum » Liceum
Liceum

Katolickie Liceum Ogólnoksztacce im. Cypriana Norwida w Biaej Podlaskiej zostao utworzone 17 marca 1997 roku przez biskupa siedleckiego Jana Wiktora Nowaka. Do 2010 roku KLO miecio si w budynku parafialnym przy ul. Kard. St. Wyszyskiego 53/55 w Biaej Podlaskiej. Aktualnie znajduje si przy ul Janowskiej 55. Jest szko koedukacyjn dla modziey z rodzin katolickich. Posiada uprawnienia szkoy publicznej. Do szkoy uczszcza obecnie 150 uczniów. W skad grona pedagogicznego wchodzi 31 nauczycieli. Liceum posiada pracowni biologiczno-chemiczn, pracowni komputerow, bibliotek szkoln, pracownie jzyków obcych, aul, siowni szkoln, boisko oraz kort tenisowy. Jako szkoa katolicka liceum tworzy wspólnot nauczycieli, rodziców i uczniów. Ambicja szkoy jest zapewnienie uczniom, bardzo dobrych warunków do rozwoju intelektualnego, moralnego, religijnego i kulturowego. Szkoa pragnie rozbudza w swoich uczniach pragnienie rzetelnej wiedzy, która pozwoli im w przyszoci podj nawet najtrudniejsze wyzwania i zadania spoeczne. Uczniowie s formowani w duchu mioci do Kocioa, Podlasia i caej Ojczyzny. Maj uczy si postawy szacunku i tolerancji dla drugiego czowieka. KLO stara si stworzy atmosfer przyjani i koleestwa, wzajemnej yczliwoci i odpowiedzialnoci jednych za drugich. Charakteryzuje si personalistycznym podejciem nauczycieli (dorosych) do uczniów (modziey). Liceum pracuje w oparciu o program nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, który zostaje wzbogacony przez nauczycieli. Nawizuje do tradycji szkó humanistycznych, pragncych dawa wszechstronne wyksztacenie, pozwalajce absolwentom na swobodne i twórcze korzystanie z osigni myli ludzkiej i poruszanie si w obszarze kultury europejskiej. Ma pomaga modym w rozumieniu nowej rzeczywistoci spoeczno-kulturowej i odnajdywanie si w niej. Klasy tworz maksymalnie 22-osobowe zespoy uczniów. Liczce niewiele osób wspólnoty klasowe pozwalaj na bezporedni kontakt nauczyciela z uczniem, na przeamanie bariery anonimowoci i obojtnoci. Podzia na grupy jzykowe wedug poziomu zaawansowania znajomoci jzyka pozwala na lepsze dostosowanie do poziomu umiejtnoci i wiedzy ucznia programu nauczania jzyków obcych. Jzyki obce (angielski, niemiecki i rosyjski maj priorytetowy charakter). Atutem szkoy jest jej rodzinny charakter. Szkoa jest bezpieczna (monitoring) oraz postrzegana przez uczniów jako przyjazna. Na terenie liceum nie maj miejsca akty przemocy lub inne o charakterze patologii spoecznej. Formacja duchowa i moralna uczniów opiera si na wartociach chrzecijaskich. Szkoa stara si wpoi swoim wychowankom poczucie odpowiedzialnoci za siebie i innych. Uczy koleestwa. Stawia wysokie wymagania moralne (np. wolno od naogów). Pragnie uksztatowa w nich poczucie troski o zdrowie psychiczne i fizyczne. Ukazujc jako wzory postpowania bohaterów narodowych pragnie uczy zdrowego patriotyzmu oraz szacunku dla wasnych korzeni kulturowych. Szkoa wypracowuje wasn tosamo i tradycj wokó postaci swego patrona Cypriana Norwida. Oprócz zaj lekcyjnych szkoa daje moliwo uczestnictwa w zajciach pozalekcyjnych. Dziaa koo nauki gry na gitarze, koo teatralne, koo jzyka angielskiego, koo historyczne, koo informatyczne. Uczniowie mog uczestniczy w zajciach Uczniowskiego Klubu Sportowego. Prowadzone s zajcia z pywania, tenisa ziemnego i stoowego, taekwondo, kulturystyki, podnoszenia ciarów, dziaa Uczniowskie Koo Ligi Ochrony Kraju (Sekcja strzelecka). Szkoa organizuje wyjazdy – wycieczki do teatrów w Warszawie i Lublinie, na pokazy z fizyki (UMCS, Paac Kultury w Warszawie), wycieczki rowerowe, biwaki (Serpelice, Neple, Pratulin), obozy sportowe zimowe (narty) i letnie (rejsy eglarskie na Mazurach oraz rejsy morskie - Batyk, Chorwacja) Uczniowie mog zdobywa uprawnienia eglarza jachtowego, sternika jachtowego, sternika motorowodnego, starszego sternika motorowodnego, modszego ratownika WOPR, ratownika WOPR oraz instruktora kulturystyki. Uczniowie kadego roku wyjedaj na Spotkania Modych (Mediolan, Pary, Budapeszt, Rzym, Hamburg). Bior udzia w wycieczkach zagranicznych (Londyn, Praga, Wilno, Nowogródek).

Oceny
Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony
Zaloguj si , eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Najnowsze zdjcia z Galerii
Kalendarz KLO 2018/2019
Dziennik elektroniczny
KLO w radiu
Matura
Olimpiady 2018/2019
EWD - Edukacyjna Warto Dodana
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Warto zajrze